Informaţii

SIMPOZION INTERNAŢIONAL "MEDICINA ALTERNATIVĂ
ŞI NEUROLOGIA COGNITIVĂ" (ODESA, UCRAINA)


La 26 iunie 2013 în Odesa (Ucraina) s-a desfăşurat Simpoziunul Internaţional "Medi­cina Alternativă şi Neurologia Cognitivă".

La simpozion au participat savanţi, spe­cialişti în domeniul medicinei alternative şi neurologiei cognitive din 8 ţări (Republica Moldova, România, Ucraina, Belarusi, Rusia, Italia, Arabia Saudită, Sudan).

Preşedinte al Simpozionului – academi­cianul AŞM, profesorul universitar, Om emerit Victor Lacusta; vicepreşedinte al Simpozio­nului – profesorul universitar Elena Voloşina.

Componenţa comitetului de program orga­nizatoric şi ştiinţific: academicianul Lacusta V. (Republica Moldova), profesorii universitari Voloşina E. (Ucraina), Lîseniuk V. (Ucraina), Moraru A. (Republica Moldova), Sivacov A. (Republica Belarusi), Iova A. (Rusia), Bolbocean O. (România), Litovcenco A. (Republica Moldova).


PROGRAM

800 – 830

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR

830 – 900

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A SIMPOZIONULUI


SESIUNEA I. RAPORTURI ÎN PLEN

900 – 920

Лакуста В., Савочкина Р.
(Республика Молдова)
Нейропсихологическая диагностика когнитивных нарушений у людей с частичной адентией

920 – 940

Волошина Е.
(Украина)
Фармакофизиотерапия в реабилитации больных инфарктом миокарда

940 – 1000

Iova A., Litovcenco A.
(Rusia, Republica Moldova)
Valoarea diagnostică a testelor neuropsihologice la copii cu tumori cerebrale

1000 – 1020

Лысенюк В., Симоненко Г.
(Украина)
Индивидуальный подбор гомеопатических средств на основе эмоционально-персональных особенностей

1020 – 1040

Cereş Victoria, Gîlea Angela
(Republica Moldova)
Acupunctura tradiţională în corecţia dereglărilor psihovegetative cronice

1040 – 1100

Popa Angela
(Republica Moldova)
Hemodinamica cereberală sub influenţa craniopuncturii la pacienţii cu boala Parkinson

1100 – 1120

Bondarciuc Ala
(România)
Profilaxia nonfarmacologică a reacţiilor psihovegetative la pacienţii cu maladii cronice

1120 – 1140

Вуду Л.
(Республика Молдова)
Функциональное состояние вегетативной нервной системы и когнитивные функции у больных с патологией щитовидной железы

1140 – 1200

Moraru Agafia, Gamal Awad Salih Ali, Haitham Ahmed, Mahomed Osman
(Republica Moldova, Arabia Saudită, Sudan)
Dereglările cognitiv-afective la bolnavii cu afecţiuni degenerative ale coloanei vertebrale

1200 – 1220

Roberto Petrucci
(Italia)
Using complementary remedies and collateral remedies

1220 – 1240

Şincarenco Irina
(Republica Moldova)
Dereglările cognitive şi psihoemoţionale la bolnavii cu afecţiuni cronice pulmonare

1240 – 1300

Савочкина Р.
(Республика Молдова)
Особенности ЭЭГ у людей с частичной адентией и когнитивными нарушениями

1300 – 1400

REPAOS


SESIUNEA II. RAPORTURI ÎN PLEN

1400 – 1420

Golban Tatiana, Popa Angela, Namolovan V.
(România, Republica Moldova)
Corecţia nonfarmacologică a disfuncţiei endoteliale în patologia cardiovasculară

1420 – 1440

Bolbocean O.
(România)
Dereglările cognitiv-afective la pacienţii cu scleroză multiplă

1440 – 1500

Ряжева А.
(Республика Молдова)
Степень эндогенной интоксикации и психоэмоциональное состояние женщин с воспалительными заболеваниями органов малого таза

1500 – 1520

Boţolin P., Durnescu Stela, Catana Lucreţia
(Republica Moldova)
Fitoterapia modernă – posibilitaţi şi avantaje

1520 – 1540

Bolbocean Tatiana, Cîmpian N.
(Republica Moldova, România)
Strategia şi tactica tratamentului homeopatic în funcţie de nivelele de sănătate

1540 – 1600

Litovcenco A., Litovcenco Mihaela
(Republica Moldova)
Dificitul cognitiv la bolnavii cu ataxii spinocerebelare

1600 – 1620

Негина С., Линг О., Гыля А., Сиваков А.
(Республика Молдова,Республика Беларусь)
Акупунктура в комплексной терапии когнитивно-аффективных расстройств у детей с гиперкинезами

1620 – 1700

DISCUŢII

1700

FESTIVITATEA DE ÎNCHIDERE A SIMPOZIONULUI